Twitter Trending Topics and Hashtags in Latvia

28 minutes ago
1 - Vakar
2 - Baltijas
3 - tallinas
4 - Rīgu
5 - Tagad
6 - COVID-19 - 456K tweets
7 - Neesmu
1 hour 29 minutes ago
1 - Vakar
2 - Tallinas
3 - Izskatās
4 - Viss
5 - Neesmu
2 hours 31 minutes ago
1 - Tallinas
2 - Izskatās
3 - Viss
3 hours 32 minutes ago
1 - Tallinas
5 hours 35 minutes ago
1 - Mārupes
2 - cerams
3 - Tallinas
6 hours 36 minutes ago
1 - mārupes
2 - cerams
7 hours 37 minutes ago
1 - mārupē
2 - Tieši
3 - Cerams
4 - Labāk
5 - Paga - 40K tweets
6 - satversmes
7 - Ventspils
8 hours 39 minutes ago
1 - mārupē
2 - Tieši
3 - Tallinas
4 - Cerams
5 - Labāk
6 - Latvijas
7 - Viss
8 - Paga - 40K tweets
9 - Satversmes
10 - Ventspils
9 hours 40 minutes ago
1 - Mārupē
2 - Satversmes
3 - Tallinas
4 - Tieši
5 - Latvian
6 - Labāk
7 - Latvijas
8 - Ventspils
9 - Viss
10 - Cerams
10 hours 41 minutes ago
1 - Mārupē
2 - Tallinas
3 - Satversmes
4 - Latvian
5 - nekas
6 - latvijas
7 - Tikai
8 - Ventspils
9 - Pirms
11 hours 43 minutes ago
1 - mārupē
2 - Satversmes
3 - tallinas
4 - nekas
5 - Tikai
6 - Ventspils
7 - Latvia
8 - Varbūt
9 - Pirms
12 hours 44 minutes ago
1 - Mārupē
2 - Satversmes
3 - visi
4 - Tallinas
5 - starp
6 - Pirms
7 - esmu
8 - Izskatās
13 hours 45 minutes ago
1 - Visi
2 - Starp
3 - Varbūt
4 - Latvia
5 - Tevi
6 - Tallinas
7 - Esmu
8 - Kaut
9 - Rīgā
10 - galvenais
11 - skaidrs
14 hours 47 minutes ago
1 - Visi
2 - Covid - 1M tweets
3 - Kāds
4 - Starp
5 - Varbūt
6 - skaidrs
7 - Tevi
8 - Nevajag
9 - Latvijā
10 - Kaut
11 - Izklausās
12 - Galvenais
15 hours 48 minutes ago
1 - Covid - 1M tweets
2 - Noteikti
3 - Kāds
4 - Rīgā
5 - tikai
6 - Galvenais
7 - Varbūt
8 - Skaidrs
9 - Latvijā
10 - Mums
11 - Nevajag
12 - Izskatās
16 hours 49 minutes ago
1 - Kāds
2 - Tevi
3 - Noteikti
4 - Tikai
5 - Varbūt
6 - Galvenais
7 - Covid - 1M tweets
8 - Ļoti
9 - Mums
10 - nezinu
11 - Tieši
12 - vakar
13 - Latvijā
17 hours 51 minutes ago
1 - Kāds
2 - Domāju
3 - Tevi
4 - Ļoti
5 - Labs - 11K tweets
6 - Noteikti
7 - Tikai
8 - Rīgā
9 - Nezinu
10 - Brīvības
11 - Tātad
12 - Varbūt
13 - Latvijā
14 - Tieši
15 - Vakar
16 - Mums
18 hours 52 minutes ago
1 - Tikai
2 - Domāju
3 - Kāds
4 - Labs - 10K tweets
5 - Rīgā
6 - daudz
7 - Vakar
8 - PSRS
9 - Nezinu
10 - tevi
11 - Brīvības
12 - Labi
13 - Varbūt
14 - Tieši
15 - Noteikti
16 - Kaut
19 hours 53 minutes ago
1 - Jūsu
2 - domāju
3 - Tevi
4 - Labs - 10K tweets
5 - Tikai
6 - Daudz
7 - Latvijas
8 - PSRS
9 - Rīgā
10 - Varbūt
11 - Tieši
12 - Jāņu
13 - Tāpēc
14 - Mums
15 - #Yugyeom - 304K tweets
16 - Nezinu
20 hours 55 minutes ago
1 - Domāju
2 - Varbūt
3 - #Yugyeom - 297K tweets
4 - Labs - 10K tweets
5 - Latvijas
6 - Ļoti
7 - LGBT - 93K tweets
8 - Rīgā
9 - Jūsu
10 - rīgu
11 - PSRS
12 - Jāņu
13 - Tāpēc
14 - Mums
21 hours 56 minutes ago
1 - Domāju
2 - Covid - 1M tweets
3 - Tieši
4 - Rīgā
5 - LGBT - 91K tweets
6 - Ļoti
7 - krievijas
8 - Rīgu
9 - Mums
22 hours 57 minutes ago
1 - LGBT - 90K tweets
2 - Kaut
3 - Jūsu
4 - Rīgā
5 - Domāju
6 - rīgu
7 - Krievijas
8 - Vispār
23 hours 58 minutes ago
1 - Krievijas
2 - Kaut
3 - Kāpēc
4 - vispār
5 - Rīgā
1 day ago
1 - Krievijas
2 - Kaut