Twitter Trending Topics and Hashtags in Sweden

29 minutes ago
1 - Godmorgon
2 - Damberg
3 - Morgan Johansson
4 - Löfven
5 - Lööf
6 - Åkesson
7 - Kvartoft
8 - #svpol
9 - Lycka
10 - Agenda - 96K tweets
11 - Andreas Norlén
12 - Detsamma
13 - Snarare
14 - Dadgostar
15 - Skrämmande
16 - Centern
17 - Ebba Busch
18 - #extraval
19 - Januariöverenskommelsen
20 - Sveavägen 68
1 hour 30 minutes ago
1 - Damberg
2 - Agenda - 96K tweets
3 - Godmorgon
4 - Kvartoft
5 - Centern
6 - Sätra
7 - Lööf
8 - Ebba
9 - nooshi dadgostar
10 - Sending - 138K tweets
11 - Stefan Löfven
12 - Twitch - 363K tweets
13 - Norway
14 - Jöken
15 - Iran - 111K tweets
16 - Amen - 117K tweets
17 - Biden - 304K tweets
18 - Africa - 108K tweets
2 hours 32 minutes ago
1 - Damberg
2 - Agenda - 96K tweets
3 - Ebba Busch
4 - Sätra
5 - Jesus - 201K tweets
6 - Godmorgon
7 - Twitch - 366K tweets
8 - Venezuela - 196K tweets
9 - Finnish
10 - China - 302K tweets
11 - Jöken
12 - Jaaa
3 hours 33 minutes ago
1 - Agenda - 96K tweets
2 - Damberg
3 - Christians - 16K tweets
4 - Ebba Busch
5 - Jesus - 202K tweets
6 - Sending - 138K tweets
7 - Twitch - 369K tweets
8 - Father's Day - 3M tweets
9 - JÖKen
10 - Venezuela - 195K tweets
11 - Finnish
12 - Fantastiskt
13 - Folket
14 - China - 299K tweets
15 - Jaaa
16 - spotify - 657K tweets
4 hours 34 minutes ago
1 - Damberg
2 - Agenda - 94K tweets
3 - Liseberg
4 - Christians - 17K tweets
5 - jungkook - 490K tweets
6 - taylor - 130K tweets
7 - Jesus - 201K tweets
8 - Dadgostar
9 - Sending - 137K tweets
10 - Father's Day - 3M tweets
11 - JÖKen
12 - pandemin
13 - Finnish
14 - Menar
15 - Nyamko
16 - Fantastiskt
17 - #EragonRemake - 53K tweets
18 - Folket
19 - sossar
20 - China - 295K tweets
5 hours 36 minutes ago
1 - Agenda - 93K tweets
2 - Damberg
3 - Ebba Busch
4 - #måpåliseberg
5 - Lotta
6 - sätra
7 - Camilla Kvartoft
8 - Christians - 17K tweets
9 - Noshi
10 - JÖKen
11 - Michael - 163K tweets
12 - Father's Day - 3M tweets
13 - Centerpartist
14 - yeonjun - 120K tweets
15 - jungkook - 492K tweets
16 - Copa America - 50K tweets
17 - Jesus - 201K tweets
18 - Liberalernas
19 - Juholt
20 - taylor - 131K tweets
6 hours 37 minutes ago
1 - Damberg
2 - Agenda - 93K tweets
3 - Kvartoft
4 - ebba busch
5 - Liseberg
6 - Lotta
7 - Måneskin - 14K tweets
8 - Damiano - 12K tweets
9 - jonna
10 - Sätra
11 - Christians - 17K tweets
12 - Noshi
13 - Förvisso
14 - Jack - 141K tweets
15 - #FathersDay - 643K tweets
16 - taylor - 133K tweets
17 - sjöstedt
18 - JÖKen
19 - Michael - 172K tweets
20 - Thomas - 68K tweets
7 hours 38 minutes ago
1 - Damberg
2 - Agenda - 93K tweets
3 - Sätra
4 - Liseberg
5 - Kvartoft
6 - Ebba Busch
7 - Måneskin - 14K tweets
8 - Damiano - 12K tweets
9 - Andreas Norlén
10 - Jonna
11 - UEFA - 95K tweets
12 - Copa America - 40K tweets
13 - Dagostar
14 - Förvisso
15 - Jack - 142K tweets
16 - #FathersDay - 631K tweets
17 - reinfeldt
18 - Trams
19 - taylor - 135K tweets
20 - Sjöstedt
8 hours 39 minutes ago
1 - Agenda - 92K tweets
2 - Damberg
3 - #måpåliseberg
4 - Ebba Busch
5 - Sätra
6 - Kvartoft
7 - E-type
8 - Måneskin - 13K tweets
9 - Andreas Norlén
10 - Damiano - 11K tweets
11 - Dadgostar
12 - UEFA - 92K tweets
13 - Centerpartist
14 - Italy - 117K tweets
15 - Wales - 79K tweets
16 - Copa America - 38K tweets
17 - Liberalerna
18 - Sabuni
19 - Grönt
20 - Jonna
9 hours 41 minutes ago
1 - Agenda - 92K tweets
2 - Damberg
3 - #måpåliseberg
4 - Kvartoft
5 - Ebba Busch
6 - Sätra
7 - Måneskin - 10K tweets
8 - E-type
9 - Lena Mellin
10 - andreas norlén
11 - Nooshi
12 - #FathersDay - 602K tweets
13 - Grönt
14 - UEFA - 86K tweets
15 - Damiano
16 - Liberalerna
17 - Centerpartist
18 - Italy - 116K tweets
19 - Wales - 78K tweets
20 - Turkiet
10 hours 42 minutes ago
1 - Agenda - 92K tweets
2 - Damberg
3 - #måpåliseberg
4 - Sätra
5 - Lotta
6 - Måneskin
7 - Mellin
8 - Wales - 75K tweets
9 - Camilla
10 - Bale - 25K tweets
11 - Nooshi
12 - UEFA - 78K tweets
13 - #FathersDay - 584K tweets
14 - Schweiz
15 - Italy - 114K tweets
16 - Italien
17 - Turkey - 78K tweets
18 - #FrenchGP - 233K tweets
19 - ann tiberg
20 - Sabuni
11 hours 43 minutes ago
1 - Sätra
2 - Wales - 71K tweets
3 - Lena Mellin
4 - Italien
5 - UEFA - 64K tweets
6 - Italy - 109K tweets
7 - Schweiz
8 - Bale - 24K tweets
9 - Turkiet
10 - Nooshi
11 - Turkey - 74K tweets
12 - #FathersDay - 560K tweets
13 - Lööf
14 - Löfven
15 - Liseberg
16 - Agenda - 92K tweets
17 - #FrenchGP - 229K tweets
18 - Ann Tiberg
19 - Verstappen - 97K tweets
20 - Switzerland - 29K tweets
12 hours 45 minutes ago
1 - Lena Mellin
2 - Wales - 58K tweets
3 - Italien
4 - Bottas - 55K tweets
5 - Italy - 97K tweets
6 - #FrenchGP - 225K tweets
7 - Verstappen - 95K tweets
8 - Dadgostar
9 - Löfven
10 - Bale - 23K tweets
11 - wooyoung - 455K tweets
12 - UEFA - 48K tweets
13 - Father's Day - 2M tweets
14 - Lööf
15 - Turkey - 66K tweets
16 - Kommunal
17 - Hyresgästföreningen
18 - ann tiberg
19 - #eurotalk
20 - McDonalds - 31K tweets
13 hours 46 minutes ago
1 - Verstappen - 93K tweets
2 - Lena Mellin
3 - #FrenchGP - 217K tweets
4 - Löfven
5 - Nooshi
6 - Bottas - 53K tweets
7 - Bale - 18K tweets
8 - Wales - 49K tweets
9 - #FathersDay - 497K tweets
10 - Lööf
11 - Red Bull - 44K tweets
12 - Lewis - 64K tweets
13 - Wooyoung - 434K tweets
14 - Ann Tiberg
15 - hyresgästföreningen
16 - #eurotalk
17 - Hamilton - 84K tweets
18 - Ebba
19 - vänsterpartiet
20 - JÖK-partierna
14 hours 47 minutes ago
1 - #FrenchGP - 204K tweets
2 - Nooshi
3 - Löfven
4 - Lööf
5 - Lena Mellin
6 - Verstappen - 88K tweets
7 - Bottas - 50K tweets
8 - Ann Tiberg
9 - wooyoung - 400K tweets
10 - Hamilton - 79K tweets
11 - Hyresgästföreningen
12 - fastighetsägarna
13 - Bale - 16K tweets
14 - Red Bull - 40K tweets
15 - Lewis - 62K tweets
16 - Vänsterpartiet
17 - #eurotalk
18 - Ebba
19 - Father's Day - 1M tweets
20 - JÖK-partierna
15 hours 49 minutes ago
1 - #FrenchGP - 148K tweets
2 - Nooshi
3 - Lööf
4 - Löfven
5 - Verstappen - 61K tweets
6 - Lena Mellin
7 - Hyresgästföreningen
8 - Bottas - 37K tweets
9 - Ann Tiberg
10 - wooyoung - 344K tweets
11 - Fastighetsägarna
12 - Vänsterpartiet
13 - Bale - 15K tweets
14 - Lewis - 49K tweets
15 - #svpol
16 - #eurotalk
17 - Father's Day - 1M tweets
18 - #strykpunkt44
19 - las-frågan
20 - kommunal
16 hours 50 minutes ago
1 - Nooshi
2 - lööf
3 - Löfven
4 - Hyresgästföreningen
5 - Fastighetsägarna
6 - Vänsterpartiet
7 - #svpol
8 - #FrenchGP - 102K tweets
9 - #bopol
10 - #eurotalk
11 - Bale - 14K tweets
12 - #strykpunkt44
13 - Daniel - 121K tweets
14 - Father's Day - 1M tweets
15 - kommunal
16 - LAS-frågan
17 - Sirius - 13K tweets
18 - Thomas - 68K tweets
19 - Robin Quaison
20 - Enköping
17 hours 52 minutes ago
1 - Lööf
2 - Nooshi
3 - Hyresgästföreningen
4 - Löfven
5 - Fastighetsägarna
6 - #svpol
7 - Vänsterpartiet
8 - Bale - 13K tweets
9 - #strykpunkt44
10 - #bopol
11 - Father's Day - 890K tweets
12 - #regeringskris
13 - Jonna
14 - LAS-frågan
15 - Januariavtalet
16 - Centern
17 - #eurotalk
18 - marknadshyror
19 - köper
20 - Thomas - 68K tweets
18 hours 53 minutes ago
1 - Lööf
2 - Hyresgästföreningen
3 - Nooshi
4 - Löfven
5 - Fastighetsägarna
6 - Vänsterpartiet
7 - Punkt 44
8 - #svpol
9 - #bopol
10 - LAS-frågan
11 - #WorldRefugeeDay - 49K tweets
12 - Januariavtalet
13 - Jonna
14 - Father's Day - 806K tweets
15 - Centern
16 - Regeringen
17 - #marknadshyror
18 - Om V
19 - #regeringskris
19 hours 54 minutes ago
1 - Lööf
2 - Nooshi
3 - Löfven
4 - Hyresgästföreningen
5 - Fastighetsägarna
6 - Vänsterpartiet
7 - #svpol
8 - Punkt 44
9 - LAS-frågan
10 - Januariavtalet
11 - #bopol
12 - #WorldRefugeeDay - 42K tweets
13 - #marknadshyror
14 - Regeringen
15 - Sjöstedt
16 - Om V
17 - Makten
18 - Köper
19 - Centern
20 - Steffe
20 hours 55 minutes ago
1 - Lööf
2 - #svpol
3 - Löfven
4 - Nooshi
5 - #WorldRefugeeDay - 36K tweets
6 - Vänsterpartiet
7 - Hyresgästföreningen
8 - Punkt 44
9 - godmorgon
10 - Sabuni
11 - Syrien
12 - Steffe
13 - Makten
14 - Centerpartiet
15 - Harden - 178K tweets
16 - Bolund
17 - Socialdemokraternas
18 - Iran - 121K tweets
19 - Netherlands - 20K tweets
20 - Antagligen
21 hours 57 minutes ago
1 - Annie Lööf
2 - #WorldRefugeeDay - 30K tweets
3 - Godmorgon
4 - #svpol
5 - Stefan Löfven
6 - Syrien
7 - Centerpartiets
8 - Sabuni
9 - Harden - 176K tweets
10 - Anders Lindberg
11 - Socialdemokraternas
12 - Kina
13 - Liberalerna
14 - Polen
15 - Palestina - 11K tweets
16 - Morgan - 31K tweets
17 - Delta - 120K tweets
18 - Klart
19 - eskilstuna
20 - Personligen
22 hours 58 minutes ago
1 - #WorldRefugeeDay - 24K tweets
2 - Godmorgon
3 - Syrien
4 - Annie Lööf
5 - lena hallengren
6 - Greek - 27K tweets
7 - #svpol
8 - Familjevecka
9 - Eddie Meduza
10 - Grattis
11 - Löfvens
12 - Eskilstuna
13 - #migpol
14 - Personligen
15 - Hoppas
16 - Coop
17 - West - 192K tweets
18 - Norge
19 - Sorgligt
20 - Jasså
23 hours 59 minutes ago
1 - Godmorgon
2 - Polen
3 - Lena Hallengren
4 - Eddie Meduza
5 - Jasså
6 - #migpol
7 - Greek - 27K tweets
8 - sorgligt
9 - Svenskar
10 - #svpol
11 - Stockholms
12 - Hoppas
13 - Löfvens
14 - Göteborgs
15 - Problemet
16 - Africa - 105K tweets
17 - West - 192K tweets
18 - Umeå
19 - Money - 666K tweets
20 - Centerpartiets
1 day ago
1 - Harden - 162K tweets
2 - Godmorgon
3 - Polen
4 - Jasså
5 - Greek - 26K tweets
6 - Behövs
7 - Spanien
8 - Sorgligt
9 - Umeå
10 - Depends - 65K tweets
11 - Detsamma
12 - Centerpartiets
13 - Finland